Παραγγελιες

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Για ακύρωση παραγγελίας ισχύει χρέωση αναπλήρωσης αποθήκης (restocking fees) και επιβάρυνση εξόδων μεταφοράς σε κάθε περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση που το προϊόν καθυστερήσει να παραδοθεί στην TurboCar - Eco Diesel από τον προμηθευτή.

Η TurboCar - Eco Diesel δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών καθυστερήσει την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη.

Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή της παραγγελίας με ΚΤΕΛ, ο πελάτης πρέπει να στείλει γραπτή εντολή μέσω e-mail.

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Βέροιας.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 INCLUDEPICTURE  "http://www.ecodiesel.gr/image/data/banners-categories/apostoles-